Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na styczeń

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc styczeń

Tematyka:

1.PŁYNIE CZAS (dziecko): 

– poznaje sposoby witania Nowego Roku

– poznaje dni tygodnia

– wie, jak wygląda kalendarz i do czego służy

– wie, jakie symbole powiązane są z dniem, a jakie z nocą

– poszerza wiedzę na temat sposobu odmierzania czasu

– uczestniczy w zabawach ruchowych

– ćwiczy wyobraźnię podczas rysowania

2. SPORT TO ZDROWIE (dziecko):

– zdobywa wiadomości na temat bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych

– rozwiązuje zagadki na temat dyscyplin sportowych

– porównuje wielkości

– dzieli wyrazy na sylaby

– doskonali umiejętności muzyczne

– utrwala znaczenie pojęcia para

– przelicza w dostępnym zakresie

– uczestniczy w zabawach ruchowych

– rozwija umiejętność posługiwania się różnymi technikami plastycznymi

3. MŁODSI I STARSI (dziecko):

– rozwija umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat

– uważnie słucha opowiadania

– wypowiada się na temat wysłuchanych treści

– śpiewa piosenki i ilustruje je ruchem

– doskonali orientację w przestrzeni

– uczy się sprawiać przyjemność i radość innym

– rozwija sprawność manualną: posługując się różnymi technikami plastycznym

4. DBAM O ZDROWIE (dziecko):

– wie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie zimą 

– rozmawia o bezpieczeństwie na podstawie wysłuchanej opowieści

– ćwiczy spostrzegawczość i wyszukuje przedmioty ukryte w sali

– rozpoznaje i nazywa części ciała

– odróżnia i nazywa kolory

– współdziała zgodnie z innymi dziećmi podczas zajęć organizowanych  

– potrafi odróżnić prawdę od fałszu w znanych mu tematach

– rozwija kreatywność podczas wykonywania pracy plastycznej