Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne styczeń

 1. Sport to zdrowie:
  – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, ocenianie postępowania ich bohaterów,
  – rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka (bilon, monety),
  – utrwalenie nazw sportów i akcesoriów do uprawiania sportów zimowych,
  – kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie,
  – zapoznanie z obrazem graficznym litery n, N,
  – stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem (eksponowanie wyrazów do czytania globalnego) np. narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, sanki, łyżwy itp.
 2. Dbam o zdrowie:
  -rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
  – zapoznanie z obrazem graficznym litery s,S,
  – doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej,
  – zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 6,
  – doskonalenie umiejętności kodowania i dekodowania informacji,
  – kształtowanie umiejętności współpracy w zespole,
  – zachęcanie do próbowania i poznawania nowych smaków,
  – zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramida zdrowia.
 3. Młodsi i starsi:
  – rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych,
  – kształtowanie właściwych postaw dzieci: niesienie pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, 
  – wzmacnianie więzi rodzinnych,
  – zapoznanie z obrazem graficznym litery b, B,
  – doskonalenie umiejętności czytania sylab, wyrazów i krótkich tekstów słowno- obrazkowych.
 4.  Siły przyrody:
  – rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka ( gleba, minerały, surowce wtórne),
  – doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym,
  – rozbudzanie postaw proekologicznych,
  – stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej,
  – rozbudzanie ciekawości naturą,
  – poszerzanie wiadomości o czterech żywiołach.