PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca

Renata Ruprecht

Wiceprzewodniczący

Daniel Ochman

Sekretarz

Anna Rymaszewska – Dybała 

Skarbnik

Magdalena Szczypińska – Puchalska