PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca

Ewa Plucińska

Wiceprzewodnicząca

Anna Łagoda

Sekretarz

Iga Czajkowska

Skarbnik

Magdalena Szczypińska – Puchalska