Kontakt

Przedszkole nr 105 w ZSP 18
ul. Poznańska 24
53-630 Wrocław

tel. 71 798 69 24
wicedyrektor Anna Wójcik wew.103

korytarz, szatnia Przedszkole wew. 141
sekretariat (szkoła) wew. 100
intendent Marzena Jaźwiec wew. 114
kierownik gospodarczy Renata Klepczyk wew. 110