„Badajcie się drogie mamy ,bo my dzieci Was kochamy” projekt

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie edukacyjnym :

„Laurka dla Mamy – Badajcie się Drogie Mamy, bo my dzieci Was kochamy”

Jest to inicjatywa profilaktyczna Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii oraz Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa dolnośląskiego. Program przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w zakresie podstawowej wiedzy o zdrowiu oraz rodziców, kadry pedagogicznej i personelu administracyjnego przedszkoli w zakresie wiedzy i profilaktyki raka szyjki macicy, a także innych HPV-zależnych nowotworów.
Program objęli honorowym patronatem Wojewoda Dolnośląski oraz Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Cele szczegółowe programu:

  • zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości kobiet na temat zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, a także raka szyjki macicy oraz innych HPV-zależnych nowotworów, poprzez prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych wśród rodziców przedszkolaków i personelu przedszkoli,
  • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym, w tym cytologii,
  • popularyzacja wśród dzieci w wieku przedszkolnym zasad zdrowego stylu życia,
  • poznanie i utrwalenie słowa profilaktyka

    Adresaci programu:

  •  
  •  
  •