Badania przesiewowe

Co robi logopeda początkiem roku szkolnego?

Badania przesiewowe

Pierwszym krokiem do organizacji zajęć logopedycznych na cały rok szkolny są Badania przesiewowe. Badania wykonywane są za zgodą Rodziców i mają na celu wychwycenie z grupy dzieci te, które mają trudności w zakresie mowy, języka i/lub komunikacji. Na podstawie otrzymanych wyników logopeda sporządza informacje dla rodziców o stanie rozwoju mowy ich dzieci lub konieczności przeprowadzenia logopedycznego badania diagnostycznego.  Dziecko zostaje objęte pomocą logopedyczną wyłącznie za zgodą Rodzica!

Jeśli Rodzic ma do przekazania ważne informacje dotyczące dotychczasowej terapii logopedycznej dziecka, istotne wyniki badań lub chciałby omówić niepokojące go sprawy związane z rozwojem mowy dziecka – początek roku szkolnego jest do tego najlepszym czasem!

Zapraszam do współpracy😊

Dorota Kusterska

Logopeda / pedagog specjalny