Konkurs plastyczny pt. ” Pejzaże Polski”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

PEJZAŻE POLSKI”

1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Nr 105 “Szczepinek”

Osoba odpowiedzialna Joanna Bąk

Konkurs realizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu Z kulturą mi do twarzy.”

2. Celem konkursu jest :

– rozbudzenie wrażliwości dzieci na piękno polskiej przyrody, tworzenie okazji do lepszego poznania naszej ojczyzny – jej walorów krajobrazowych,

– rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej oraz kreatywności,

– zachęcenie rodziców do współpracy z placówką

3. Zasady konkursu

Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 105 “ Szczepinek”

-Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu.

Prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko, techniką dowolną.

– Każda praca powinna zawierać na odwrocie następującą metryczkę:

-imię i nazwisko dziecka

-wiek

– Ponadto do każdej dostarczonej pracy konkursowej należy dołączyć zgodę na udział w konkursie, oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna (załącznik nr 1 do Regulaminu)- Zgody dostępne są w holu przedszkola.

4. Wykonaną pracę i zgodę na udział w konkursie należy składać do 26.05.2023 w Grupie V .

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publikację zdjęć.

6. Prace zostaną wywieszone w holu na tablicy przedszkolnej.