Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Luty

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Luty

Tydzień I Kim będę gdy dorosnę? (dziecko)

poznaje wybrane zawody

– poznaje literę C,c w toku zabaw

– przelicza w zakresie 9, porównuje liczebność zbiorów

– wypowiada się na określony temat

– poznaje historię wynalazku na podstawie telefonu

Tydzień II Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?

– poznaje literę P,p

– rozpoznaje liczbę 10

– poznaje I utrwala bajkowe postacie

– uczestniczy w zabawach ruchowych

– wie na czym polega praca bibliotekarza

– poznaje etapy powstawania książki

Tydzień III Gdzie puka sztuka?

– wypowiada się na określony temat

– pozjnaje literę R,r w toku zabaw

– poznaje różne rodzaje teatrów

– porównuje liczebność zbiorów, przelicza w zakresie 10

– nazywa wybrane instrumenty muzyczne

– porusza się w rytm muzyki

Tydzień IV Co łączy kulturę I dinozaura?

– wie jakie są różnice I podobieństwa między dinozaurami a współczesnymi zwierzętami

– zna cechy charakterystyczne poszczególnych dinozaurów

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– śpiewa piosenkę z różnycm natężeniem głosu

– wie kim jest paleontolog

– wykonuje pracę plastyczna