Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na luty

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc luty:

1.W LODOWEJ KRAINIE (dziecko):

– zna cechy charakterystyczne zimy

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta, którym warunki zimowe odpowiadają

– posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości

– dzieli wyrazy na sylaby

– prawidłowo powtarza dźwięki

– aktywnie uczestniczy w zabawach

– układa sylwetę  pingwina

 2.W KRAINIE BAŚNI (dziecko):

– słucha z uwagą opowiadania

– odpowiada na pytania dotyczące utworu

– klasyfikuje przedmioty

– rozpoznaje przedmioty z pomocą zmysłu dotyku

– odgaduje zagadki słowne

– rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie

– rozwija sprawność manualną

3.CHCĘ BYĆ MATEMATYKIEM (dziecko):

– słucha wiersza

– wypowiada się na jego temat

– używa określeń wysoki, niski

– dostrzega i kontynuuje rytm

– liczy w zakresie pięciu

– naśladuje dźwięki

– uczestniczy w zabawach ruchowych

– wykonuje prace plastyczną różnymi technikami

4.JESTEM SAMODZIELNY W KUCHNI (dziecko):

– potrafi wypowiedzieć się na temat pracy kucharki

– wie, że należy zdrowo się odżywiać

– nazywa zdrowe i niezdrowe produkty

– dzieli wyrazy na sylaby

– rozróżnia prawą i lewą stronę

– manipuluje sprzętami kuchennymi i odgaduje dźwięki

– rozwija kreatywność podczas wykonywania pracy plastycznej