Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na listopad

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc listopad

Tematyka:

1.PADA DESZCZ (dziecko):

– wymienia oznaki późnej jesieni

– słucha uważnie wiersza

– odpowiada na pytania

– śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem

– liczy w zakresie czterech

– rozwija sprawność manualną

 2.NASZA MAŁA OJCZYZNA (dziecko):

– zna symbole narodowe

– uważnie słucha wiersz

– tworzy dłuższe wypowiedzi

– wskazuje na mapie Polskę

– przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

– aktywnie uczestnicy w zabawach ruchowych

– wykonuje pracę plastyczną posługując się różnymi technikami

 3.DBAMY O ZDROWIE (dziecko):

– wskazuje różnice między obrazkami

– podaje rozwiązania zagadek

– dzieli rytmicznie na sylaby

– stosuje słowa: na, przed, za, w

– ilustruje ruchem treść piosenki

– wycina serwetkę z kolorowego papieru

4.TUTAJ ROSŁY PAPROCIE (dziecko):

– poznaje zawód archeolog

– wie, że węgiel powstał ze skamieniałych roślin

– rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaury

– układa zabawki od najmniejszej do największej i na odwrót

– reaguje na sygnały muzyczne

– rozwija kreatywność podczas wykonywania pracy plastycznej

5.URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE (dziecko):

– zna i nazywa wybrane urządzenia elektryczne

– odpowiada na pytania dotyczące utworu

– dzieli nazwy urządzeń elektrycznych  na sylaby

– reaguje na głośne i ciche dźwięki

– aktywnie uczestniczy w zabawie

– wykleja rysunek lampy (abażur) kolorowym papierem