Grudniowe zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne dla grupy III na miesiąc grudzień 

 

Tydzień 1, temat tygodnia: Coraz zimniej (dziecko):

 • uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego i ilustracji

 • czyta globalnie wyraz wagony

 • zapoznaje się z obrazem graficznym litery y (5 latek)

 • zapoznaje się z obrazem graficznym cyfry 5 (5 latek)

 • zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie

 • mierzy przedmioty różnymi miarami

 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem

 • reaguje na sygnały dźwiękowe i wzrokowe podczas zabaw przy piosence

 • zna różne źródła ciepła

 • rozumie konieczność ciepłego ubierania się

 • wie jak troszczyć się o zdrowie swoje i innych

 • wymienia przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza

 

Tydzień 2, temat tygodnia: Tydzień Bajek Polskich (dziecko):

 • kontynuuje rozpoczęty rytm

 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych

 • różnicuje rytm do marszu, poskoków i biegu i reaguje na jego zmiany

 • wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją

 • dokonuje oceny postępowania na podstawie obserwowanej sytuacji

 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność

Tydzień 3, temat tygodnia: Świąteczne przygotowania (dziecko):

 • zna synonimy wyrazu prezenty

 • dokonuje oceny postępowania na podstawie obserwowanej sytuacji

 • czyta globalnie wyraz prezenty

 • rozwija sprawność manualna

 • mierzy przedmioty z wykorzystaniem różnych miar

 • uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych – wykonuje demonstrowane ćwiczenia i ruchy w tańcu

 • zna elementy świątecznych dekoracji

 • śpiewa kolędy i pastorałki; określa nastrój muzyki

 • wymienia zwyczaje i tradycje świąteczne

Tydzień 4, temat tygodnia: Wesołych Świąt (dziecko):

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat tekstu literackiego

 • zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie

 • dokonuje analizy sylabowej wyrazów

 • rozwija umiejętność współpracy w zespole i parach

 • rozpoznaje brzmienie instrumentów

 • rozwija wyobraźnię i fantazję przy tworzeniu prac plastycznych

 • reaguje na sygnały dźwiękowe i wzrokowe podczas zabaw przy piosence

 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem

Tydzień 5, temat tygodnia: Płynie czas (dziecko):

 • odgaduje nazwy czynności ilustrowanych za pomocą ruchu

 • opowiada o tradycjach noworocznych

 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z instrukcją

 • rozwija pamięć słuchową

 • wyjaśnia pojęcia: opiekuńczość, szacunek

 • wymienia nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia

 • przelicza w zakresie 1-7