Założenia wychowawczo-dydaktyczne na grudzień

G R U D Z I E Ń

Założenia wychowawczo- dydaktyczne w grupie V

DZIECKO:

1 Nadchodzi zima

– uważnie słucha opowiadania

– wie co znaczy pojęcie „odpowiedzialność”

– dokonuje analizy i syntezy sylabowej

– zna obraz graficzny litery „K, k

– potrafi dodawać i odejmować w zakresie 4

– potrafi dopasować ubrania do odpowiedniej pory roku

 

2 Coraz zimniej

– zna różne sposoby ogrzewania mieszkań

– zna obraz graficzny litery „y”

– zna sposoby pomiaru ciepła

– zna obraz graficzny cyfry 5

– wie jak powstaje i do czego wykorzystywana jest wełna

– wie jak zwierzęta leśne radzą sobie w okresie zimowym

 

3 Świąteczne przygotowania

– potrafi wcielić się w różne postaci podczas przedstawienia

– łączy elementy wg instrukcji w zabawach plastyczno- konstrukcyjnych

– podaje przykłady życzliwości

– zapamiętuje sekwencję 3-5 instrumentów

– recytuje samodzielnie wiersz: „Choinka”

– bada właściwości powstałej masy podczas zabawy i obserwacji

– zna tradycje związane z kolacją wigilijną

 

4 Wesołych Świąt

– czyta globalnie wyrazy

– ilustruje ruchem określone czynności

– współtworzy zasady dotyczące opieki nad rośliną

– tworzy rysunek scenografii na podstawie własnej wyobraźni

– przelicza bombki

– posługuje się miarkami z podziałką

 

5 Płynie czas

– dostrzega znaczenie osób pracujących w różnych zawodach

– zna obraz graficzny litery „Z, z”

– kategoryzuje elementy zgodnie z podaną cechą

– koduje czynności matematyczne za pomocą cyfr i znaków

-wymienia nazwy miesięcy w kolejności

– uświadamia sobie cykliczność dni tygodnia