Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne wrzesień

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

  1. W przedszkolu

Ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie.

Utrwalenie zasad higieny w grupie.

Słuchowe różnicowanie samogłosek a, o, u, i.

Różnicowanie pojęć prawa, lewa.

Kształtowanie orientacji w schemacie ciała.

Rozwijanie sprawności motorycznej.

Rozwijanie inwencji twórczej.

Doskonalenie sprawności fizycznej.

  1. Nasze przedszkole

Kształtowanie umiejętności słuchania i kulturalnego prowadzenia rozmowy.

Kształtowanie percepcji słuchowej.

Uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywania przez nie pracy.

Wprowadzenie rytmu w metrum 2/4.

Rozwijanie sprawności fizycznej.

Utrwalanie orientacji w przestrzeni.

  1. Jestem bezpieczny

Wprowadzenie pojęcia odwaga rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru oraz przeciwstawianie się złu.

Zapoznanie z obrazem graficznym litery „O,o”.

Kształtowanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazu.

Wskazywanie i podawanie nazw figur geometrycznych.

Utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię.

Rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej.

Przybliżenie zawodu policjanta.

 

  1. Pomocna dłoń

Przybliżenie zawodu strażaka.

Rozwijanie słownika czynnego.

Kształtowanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnych gramatycznie.

Zapoznanie z obrazem graficznym litery „A,a”.

Kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas tańca.

Kształtowanie sprawności manualnej i kreatywności.