ROWEROWY MAJ

Rowerowy Maj 2024

Informacje ogólne

 1. Czas kampanii

6 – 29 maja 2024 roku (18 dni) – z wyłączeniem maksymalnie trzech dni wolnych dla poszczególnej klasy/grupy przedszkolnej.

 1. Cele kampanii

Promowanie aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej, oraz:

 • zachęcanie do aktywnej mobilności,
 • ukazanie atrakcyjności codziennej aktywności fizycznej,
 • ukazanie, że aktywna mobilność ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa i jakości powietrza w okolicach placówek oświatowych.
 1. Uczestnicy kampanii:

Przedszkolaki lub uczniowie oraz pracownicy zgłoszonej do udziału w Kampanii placówki(w przypadku dzieci i młodzieży udział odbywa się na podstawie Zgody na udział w Kampanii podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego).

 1. Zasady kampanii:

Każdy przedszkolak, uczeń lub pracownik placówki, który w dniach 6 – 29 maja 2024 roku aktywnie dotrze na zajęcia rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dodatkowo, aktywne dojazdy zapisywane są w systemie informatycznym Kampanii przez koordynatorów lub wyznaczonych nauczycieli w placówkach. Klasy, szkoły oraz uczestnicy, którzy wykazali się najwyższą frekwencją aktywnego przemieszczania się otrzymają nagrody.

Za aktywne podróże uznaje się przejazdy do szkoły lub przedszkola rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, deskorolce, a także w przypadku dalszych odległości, podróże komunikacją miejską łączone z aktywnymi podróżami.

 1. Nagrody w kampanii:
 • Nagrody indywidualne są nagrodami wrażeniowymi. Stanowią indywidualne darmowe wejściówki lub zniżki do zakupu wejściówek do wybranych wrocławskich instytucji, będących partnerami Kampanii. Zależą one od liczby naklejek w dzienniczku rowerowym uczestnika.
 • Nagrody klasowe/grupowe są nagrodami wrażeniowymi. Stanowią grupowe darmowe wejściówki do wybranych wrocławskich instytucji, będących partnerami Kampanii.
 • Nagrody szkolne/przedszkolne są nagrodami pieniężnymi:
  • dla szkół podstawowych zajmujących miejsca od I do III w dwóch kategoriach: „szkoły małe i średnie” (0-600 uczniów), „szkoły duże” (601-1500 uczniów) i odpowiednio wynoszą: za I miejsce – 5 000,00 zł, za II miejsce – 4 000,00 zł, za III miejsce – 3 000,00 zł.
  • dla przedszkoli zajmujących miejsca od I do III odpowiednio wynoszą: za I miejsce – 7 000,00 zł, za II miejsce – 5 000,00 zł, za III miejsce – 3 000,00 zł.

Dodatkowo Organizator Lokalny zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród pieniężnych dla zaangażowanych przedszkoli i szkół podstawowych.

Jeżeli różnica procentowa frekwencji aktywnych podróży pomiędzy placówkami zajmującymi jedno z trzech czołowych miejsc będzie mniejsza niż 2%, wówczas nagroda pieniężna dzielona będzie po równo między te miejsca tzn. wyniesie – dla szkół podstawowych: za I i II miejsce – po 4 500 zł, II i III miejsce – po 3 500 zł, I, II i III miejsce – po 4 000 zł; dla przedszkoli: za I i II miejsce – po 6 000,00 zł, II i III miejsce – po 4 000,00 zł, I, II i III miejsce – po 5 000,00 zł.

 

Dodatkowe, ważne informacje

 • W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, za aktywny przejazd do placówki uznaje się przejazd dziecka w foteliku rowerowym lub przyczepce rowerowej, prowadzonej przez rodzica lub opiekuna.
 • W przypadku, gdy szkoła lub przedszkole funkcjonuje w trybie zdalnego nauczania, lub w przypadku uczestników dojeżdżających do szkoły autobusami szkolnymi, za aktywne podróże uznaje się przejazdy do dowolnego celu rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, deskorolce, które trwają minimum 30 min, odbyte w poszczególnych dniach Kampanii.
 • W przypadku uczestników z orzeczoną niepełnosprawnością, których stan zdrowia pozwala na udział w kampanii, koordynator szkolny może uznać codzienną aktywność fizyczną w ramach zajęć rehabilitacyjnych takiego uczestnika.
 • Dotarcie do szkoły lub przedszkola na hulajnodze elektrycznej nie będzie uznawane jako aktywna podroż.
 • Sytuacje losowe, takie jak wyjazd prywatny, choroba oraz inne sytuacje, które uniemożliwiają uczestnikowi aktywne dotarcie do placówki, nie stanowią podstawy do zaliczenia uczestnikowi aktywnej podróży w danym dniu.

Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym/grupowym oraz w grupie uczestniczących w Kampanii placówek (szkół podstawowych i przedszkoli). Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii w każdej kategorii zostają nagrodzeni.

ZAPISY CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI U PAŃ NAUCZYCIELEK .