Zajęcia sensoryczne

Grupa 5 brała udział w zajęciach sensorycznych. Robiliśmy sztuczny kolorowy śnieg. Bawiliśmy się świetnie oraz pracowaliśmy ze zmysłami.