Przepis na głoski szeregu szumiącego [sz], [ż], [cz], [dż].

Najczęstszą przyczyną nieprawidłowej artykulacji głosek szumiących jest słaba sprawność języka i brak jego pionizacji. Właściwą pracę może utrudniać krótkie i zbyt mało elastyczne wędzidełko podjęzykowe. Podstawą terapii są ćwiczenia zwiększające motorykę całego narządu mowy oraz ćwiczenia pionizujące język i usprawniające jego apeks (czubek języka).

Aby poprawnie wymówić [sz], [ż], [cz] i [dż]:

 • ułóż usta w „słoneczko”,
 • zbliż do siebie zęby, pozostawiając szczelinę,
 • zbliż czubek języka do wałka dziąsłowego za przednimi górnymi zębami.

Naśladuj odgłosy:

 • szumiące liście (szszszszszsz…);
 • grzmoty (dż! dż! dż! dż!);
 • lecący samolot (żżżżżżżżżż…..);
 • jadący pociąg (cz-cz-cz-cz-cz…).

Ćwiczenia języka:

 • Wysuwanie szerokiego języka na zewnątrz jamy ustnej,
 • Żucie brzegów języka zębami trzonowymi (żeby rozciągnąć całą jego powierzchnię),
 • „Liczenie ząbków” – dotykanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej stronie, podczas szerokiego otwierania jamy ustnej.
 • „Zaczarowany język” – przytrzymanie przez kilka sekund czubka języka na podniebieniu przy szeroko otwartych ustach.
 • Cofanie języka w głąb jamy ustnej, zaczynając od górnych zębów, a kończąc na podniebieniu miękkim,
 • „Krokodyl” – szerokie otwieranie buzi, wysuwanie żuchwy do przodu, naśladowanie „kłapania paszczą”
 • „Krowa” – naśladowanie przeżuwania trawy.

Ćwiczenia warg:

 • „Ryjek świnki” – wysuwanie zaokrąglonych warg do przodu (zęby widoczne),
 • „Całuski” – cmokanie wargami, naśladowanie przesyłania całusków.
 • „Zmęczony konik” – parskanie wargami,
 • „Ryjek” – układanie warg w kształcie ryjka, a następnie ich rozsuwanie do uśmiechu.