Co zrobić, aby mowa dziecka prawidłowo się rozwijała?

Drodzy Rodzice!

Co zrobić, aby mowa dziecka prawidłowo się rozwijała?

  1. DMUCHAĆ I CHUCHAĆ – zabawy z wiatraczkiem, kolorowymi bańkami i słomkami uczą dziecko lepiej gospodarować powietrzem w czasie mówienia.

Pamiętajmy, aby takie zabawy nie trwały zdyt długo.

  1. NAZYWAĆ KOLORY, WYMYŚLAĆ PROSTE ZAGADKI – wyszukiwanie przedmiotów w danym kolorze uczy zapamiętywania barw i wzbogaca słownictwo czynne.

Zagadki uczą definiowania i rozwijają logiczne myślenie.

  1. WYLICZAĆ I UKŁADAĆ WYLICZANKI – takie zabawy słowne są zachętą do twórczej aktywności językowej dziecka i wspaniałym treningiem pamięci słuchowej.
  2. GIMNASTYKOWAĆ BUZIĘ DZIECKA – prawidłowe oddychanie, gryzienie, żucie, połykanie to najważniejsze ćwiczenia narządu mowy.
  3. UCZYĆ PROSTYCH WIERSZYKÓW I PIOSENEK – ćwiczą one pamięć słuchową, rozwijają wyobraźnię, oswajają dzieci z melodią, rytmem i intonacją.