Wycieczka do Kruczyny

 Przeszliśmy się po lesie, widzieliśmy różne drzewa i ślad dzika. Na gospodarstwie mogliśmy zobaczyć konie, kozy, świnki, kury, indyka, gęsi, psa oraz krowę. Mieliśmy też czas na swobodną zabawę na placu zabaw oraz przygotowywaliśmy maskotki, które zabraliśmy na pamiątkę. Wycieczkę uważamy za udaną ☺