Grupa IV już w szkole…

Ostatnio grupa IV dzięki uprzejmości Pani Natalii uczestniczyła w lekcji pokazowej w szkole.