Dzień Dziecka w Teatrze

Grupy 3,4 i 5 Dzień Dziecka świętowały w Teatrze AST. Po pełnym emocji przedstawieniu pt. „Dziób w dziób” dzieci bawiły

się z aktorami na scenie. Atrakcją była możliwość pobawienia się rekwizytami z przedstawienia.