Grupa IV w księgarni i bibliotece

W ramach tygodniowego tematu związanego z książką udaliśmy się do księgarni i biblioteki szkolnej.