Warsztaty ekologiczne w gr. 3

Dzisiaj przedszkolaki z grupy 3 brały udział w warsztatach ekologicznych „Mamy energię”. 

Dzieci miały okazję poszerzyć wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii.

Każde dziecko miało możliwość wzięcia udziału w bardzo ciekawych eksperymentach. 

Była też okazja na utrwalenie wiedzy podczas zabaw ruchowych. 

Na zakończenie grupa otrzymała dyplom oraz upominki-ołówki. 

Dzieci były bardzo zaangażowane, wykazały się wiedzą i wyszły z zajęć bardzo zadowolone.