Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na maj

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc maj

Tematyka:

1.JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM (dziecko):

– wymienia nazwę miejscowości, w której mieszka

– zna i wymienia symbole narodowe Polski

– dzieli wyrazy na sylaby

– przelicza prawidłowo liczebnikami głównymi i porządkowymi

– aktywnie uczestniczy w zabawie

– rozwija sprawności manualną

 2.ŁĄKA WIOSNĄ (dziecko):

– wymienia zwierzęta mieszkające na łące

– tańczy do muzyki klasycznej

– dzieli wyrazy na sylaby

– liczy w zakresie 5

– rozwiązuje zagadki

– opowiada historyjkę

– rozwija kreatywność podczas wykonywania pracy plastycznej

3.WIOSNA NA WSI (dziecko):

– wypowiada się na temat wysłuchanego utworu

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta wiejskie i ich młode

– zna ich domy i wydawane przez nie odgłosy

– śpiewa piosenki

– zapoznaje się z zawodem rolnik

– wykonuje prace plastyczną różnymi technikami

4.MOI RODZICE (dziecko):

– doskonali umiejętność słuchania, wypowiada się o własnej rodzinie

– zna i nazywa zawód wykonywany przez rodziców

– dostrzega potrzeby swoje i innych

– posługuje się określeniami: z prawej strony, z lewej strony, na wprost, obok, przy

– bierze czynny udział w zabawach muzyczno – ruchowych

– przygotowuje upominki za pomocą różnych technik plastycznych

 5.WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ (dziecko):

– wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa

– dostrzega potrzeby swoje i innych

– odpowiada na pytania

– segreguje guziki, uwzględniając jedną cechę: wielkość, kolor lub liczbę dziurek

– bierze udział w zabawie ruchowej

– wykonuje płynne ruchy zgodnie z rytmem i melodią

– rozpoznaje przedmioty za pomocą zmysłu dotyku