Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na kwiecień

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień

Tematyka:

1. CO SIĘ DZIEJE W KOSMOSIE? (dziecko):

– słucha opowiadania

– rozumie pojęcia: Układ Słoneczny, kosmos; wzbogaca swoją wiedzę na temat kosmosu

– dzieli wyrazy na sylaby

– rozwiązuje zagadki

– układa rytm z figur geometrycznych

– aktywnie uczestniczy w zabawie

– rozwija kreatywność podczas wykonywania pracy plastycznej

 2. WIELKANOC (dziecko):

– słucha opowiadania

– odpowiada na pytania

– dzieli wyrazy na sylaby

– improwizuje ruchem muzykę

– liczy w zakresie pięciu

– odróżnia strony lwa od prawej

– rysuje po śladzie

 3. DBAMY O PRZYRODĘ (dziecko):

– wie jak należy dbać o ziemię

– rozumie potrzebę niezaśmiecania środowiska

– śpiewa piosenki i ilustruje ją ruchem

– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

– bierze czynny udział w zabawach ruchowych

– wykonuje prace plastyczną różnymi technikami

4. ZWIERZĘTA AFRYKAŃSKIE (dziecko):

– rozumie pojęcia sawanna, zoo

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta egzotyczne

– dzieli wyrazy na sylaby

– jest spostrzegawcze

– odgaduje zagadki

– przelicza liczebnikami głównymi

– rozwija sprawność manualną