Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na marzec

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc marzec

Tematyka:

1.CHCIAŁBYM BYĆ MUZYKIEM (dziecko):

– zna i rozpoznaje instrumenty muzyczne

– stosuje słowa: na, pod, przed, za, obok, między…

– poznaje zawód dyrygenta

– dzieli wyrazy na sylaby

– aktywnie uczestniczy w zabawie

– rozwija kreatywność podczas wykonywania pracy plastycznej

 2.CHCIAŁBYM BYĆ AKTOREM (dziecko):

– słucha opowiadania

– odpowiada na pytania

– poznaje rodzaje lalek w teatrze np. marionetki

– improwizuje ruchem muzykę

– liczy w zakresie 5

– wskazuje różnicę na obrazku

– wykonuje prace posługując się różnymi technikami

3.MARCOWA POGODA (dziecko):

– wie, że należy ubierać się odpowiednio do warunków pogodowych

– wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla marcowej pogody

– klasyfikuje według dwóch cech: wielkości i koloru

– prawidłowo koordynuje ruchy z muzyką

– bierze czynny udział w zabawach ruchowych

– rozwija sprawność manualną

4.NADESZŁA WIOSNA (dziecko):

– wymienia oznaki wiosny

– żegna zimę i wita wiosnę

– z uwagą słucha opowiadania

– dzieli wyrazy na sylaby

– opowiada historyjkę obrazkową

– układa rytmy z kwiatków

– uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowej

5.CHCIAŁBYM BYĆ SPORTOWCEM (dziecko):

– zna i nazywa wybrane dyscypliny sportowe

– słucha wiersza

– wypowiada się na jego temat

– rozwija ekspresję ruchową przy muzyce

– segreguje piłeczki pod względem koloru

– rysuje po śladach

– uczestniczy w zawodach sportowych