Wiedza o Polsce

Jak co roku w listopadzie, dzieci zgodnie z programem nauczania poszerzają swoją więdzę o naszym kraju. Nasza grupa przy okazji zajęć wykonała mapę Polski z zaznaczeniem ciekawych miejsc, które dokładnie omówiliśmy.