Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne listopad

Zamierzenie wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc listopad:

1.Pada deszcz

-ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,

-słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,

-wypowiadanie się prostymi zdaniami,

-przeliczanie przedmiotów.

2.Dbamy o zdrowie

-nabywanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,

-wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,

-maszerowanie w rytmie muzyki i rytmu wystukiwanego na bębenku,

-układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych.

3.Domowi ulubieńcy:

-uczestniczenie w zabawach ruchowych,

-wypowiadanie się na temat obrazka/ ilustracji,

-nazywanie zwierząt domowych,

-naśladowanie ruchów, gestów zwierząt i ludzi.

4. Urządzenia w moim domu:

-poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego oraz zasad bezpieczeństwa dotyczących korzystania z nich,

-śpiewanie piosenek wspólnie z osobą dorosłą,

-stosowanie zwrotów grzecznościowych,

-uczestniczenie we wspólnych zabawach.