Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na czerwiec

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, czerwiec

Tydzień 1, temat tygodnia: Kolorowe lato (dziecko):

 • uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego i ilustracji

 • zauważa i wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie

 • podaje znaczenie łąki dla zwierząt i ludzi

 • czyta globalnie wybrane wyrazy

 • wyraża swoje emocje podczas zabaw z dramą

 • tworzy rymy do wyrazów

 • ćwiczy koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową

 • ćwiczy orientację w przestrzeni

 

Tydzień 2, temat tygodnia: Zwierzęta małe i duże (dziecko):

 • wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych, zabawach tanecznych i naśladowczych

 • współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

 • rozwiązuje zagadki tematyczne

 • śpiewa piosenkę

 • wymienia dzikie zwierzęta występujące w Polsce

 • segreguje przedmioty względem wielkości

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego

 • wyraża swoje emocje podczas zabaw z dramą

 

Tydzień 3, temat tygodnia: Żegnamy przedszkole (dziecko):

 • wyjaśnia znaczenie pojęcia odpoczynek

 • wymienia sposoby jak można odpocząć

 • wypowiada się pełnymi zdaniami

 • wymienia cechy krajobrazu górskiego, w tym flory i fauny

 • wymienia cechy środowiska i krajobrazu związanego z jeziorami

 • przelicza, dolicza, odlicza w zakresie 10

 • rozwija motorykę mała oraz ogólną sprawność fizyczną

 • wymienia cechy charakterystyczne dla krajobrazu morskiego

 • koloruje według kodu

 • uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych

 • wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją

 

Tydzień 4, temat tygodnia: Do widzenia (dziecko):

 • objaśnia jak należy zachować się w czasie zagubienia

 • wymienia numery alarmowe

 • tworzy samodzielnie hasła rymowanki

 • podaje znaczenie różnych przedmiotów służących bezpieczeństwu ludzi

 • samodzielnie koduje i dekoduje

 • przelicza wyrazy w zdaniu

 • tłumaczy na czym polega praca służb ratunkowych

 • wymienia zasady bezpiecznego odpoczynku wakacyjnego

 

Tydzień 5, temat tygodnia: Nasze plany wakacyjne (dziecko):

 • uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych

 • wymienia korzyści płynące ze spędzania czasu na świeżym powietrzu

 • śpiewa piosenkę

 • samodzielnie dzieli wyrazy na sylaby

 • opowiada o swoich ulubionych zabawach i formach spędzania czasu

 • odszukuje różnice na ilustracjach

 • klasyfikuje przedmioty według podanej cechy

 • doskonali motorykę małą poprzez zabawy plastyczne