Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na maj

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc maj:

Tematyka:

1.POLSKA MÓJ DOM (dziecko):

– uważnie słucha wiersza

– wypowiada się poprawnie na określony temat

– zna i rozpoznaje symbole narodowe

– uczestniczy we wspólnych zabawach ruchowych

– dokonuje podziału wyrazów na sylaby

– śpiewa piosenkę

– składa w całość obrazek pocięty na części

2. MIESZKAŃCY WIOSENNEJ ŁĄKI (dziecko):

– słucha ze zrozumieniem

– odpowiada na pytania

– potrafi wymienić przynajmniej mieszkańców łąki

– rozwiązuje zagadki

– wykonuje ćwiczenia ortofoniczne

– uczestniczy w zabawach ruchowych

– przelicza w dostępnym zakresie

– wykonuje prace posługując się różnymi technikami

3. W KRAINIE MUZYKI (dziecko):

– rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty

– słucha uważnie i wypowiada się na określony temat

– wykonuje improwizację ruchową do muzyki

– rozróżnia dźwięki ciche i głośne

– ćwiczy umiejętność przeliczania w zakresie 1–5

– rozwija kreatywność podczas wykonywania pracy plastycznej

4. JA I MOI BLISCY (dziecko):

– wymienia członków swojej rodziny

– rozpoznaje i nazywa wybrane zawody

– rozwiązuje zagadki

– dzieli wyrazy na sylaby

– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

– uczestniczy w zabawach ruchowych

– rozwija umiejętności manualne

5. NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI (dziecko):

– rozumie znaczenie słowa tolerancja

– na swoje prawa i obowiązki

– reaguje na nastrój w muzyce, wyraża nastrój muzyczny ruchem i mimiką

– czerpie radość ze wspólnej zabawy

– bawi się przy piosence, rozwija kreatywność ruchową

– ćwiczy spostrzegawczość

– liczy obiekty

– za pomocą zmysł dotyku rozpoznaje przedmioty

– rozwija umiejętność posługiwania się różnymi technikami plastycznymi