Założenia na miesiąc kwiecień

ZAŁOŻENIA  PROGRAMOWE NA MIESIĄC  KWIECIEŃ

 

  1. Z kulturą za pan brat.

 Dziecko:

– układa wyrazy typu „kino, teatr, muzeum, muzyka, artysta”

-wyjaśnia znaczenie słowa „szacunek”

-ocenia zachowanie na podstawie oglądanej scenki

-różnicuje głoski w-f

-posługuje się liczebnikami porządkowymi

 

  1. Jestem kulturalny.

 Dziecko:

-pisze po śladzie, odkodowuje informacje

-wymienia różnice i podobieństwa pomiędzy kinem, a teatrem

-porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej

-rozwiązuje rebusy sylabowe

-posługuje się cyfrą 9 do podpisywania liczebności zbiorów

-posługuje się monetami podczas zabawy – dodaje i odejmuje

-wypowiada się na temat wyglądu dawnych zabawek

 

  1. Książka- mój przyjaciel.

 Dziecko:

-odpowiada zdaniami na pytania do tekstu

-czyta globalnie wyrazy: wiersz, opowiadanie, atlas, encyklopedia, album

-klasyfikuje książki wg rodzaju

-układa tytuły z liter

-wskazuje cyfrę 0 wśród innych cyfr

-dokonuje obliczeń na zbiorach zastępczych lub w pamięci

-poznaje kolejne etapy produkcji papieru

 

  1. Baśnie, bajki, legendy.

 Dziecko:

-porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej na podstawie tekstu

-wymyśla nagrody i pułapki do konstruowania gry

-wskazuje litery „Ł, ł” w tekście

-rysuje postać

-układa znak liczby 10 z cyfr

-sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10

-przygotowuje „rosnące farby”

-obserwuje kolejne etapy doświadczenia

-sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne