Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne marzec

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 

 1. Mali odkrywcy

Dziecko:

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych, zabawach tanecznych i naśladowczych
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego
 • czyta globalnie wyraz parasol
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją
 • śpiewa piosenkę
 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność
 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem

 

 1. Tajemnice świata 

Dziecko:

 • wymienia nazwy środków lokomocji
 • wyjaśnia pojęcie wynalazek
 • układa zdania; przelicza wyrazy w zdaniu; przelicza sylaby w wyrazie
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej  wyrazu worek
 • rozwiązuje zagadki
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat  ilustracji i prezentacji multimedialnej
 • układa historyjkę obrazkowa, opowiada jej treść
 • porównuje wielkość przedmiotów
 • rozwija zwinność, szybkość podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • śpiewa piosenkę w grupie i indywidualnie

 

 1. Nadchodzi wiosna 

Dziecko:

 • zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego
 • rysuje zgodnie z instrukcją
 • wysłuchuje głoskę c w wyrazach
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej  wyrazów
 • wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją
 • rozwiązuje zagadki słuchowe
 • poznaje liczbę 8
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych, zabawach tanecznych i naśladowczych
 • śpiewa piosenkę

 

 1. Wiosna tuż- tuż

Dziecko:

 • nazywa czynności wykonywane przez rolnika
 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem
 • czyta globalnie wyraz jajko
 • wyjaśnia znaczenie pojęcia wytrwałość w kontekście pracy rolnika
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych
 • nazywa zwierzęta gospodarskie- osobniki dorosłe i ich dzieci
 • dobiera przedmioty w pary i uzasadnia swój wybór
 • śpiewa piosenkę
 • wypowiada się na określony temat

 

 1. Wielkanoc 

Dziecko:

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, tanecznych
 • wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją
 • zna zwyczaje wielkanocne
 • układa historyjkę obrazkowa, opowiada jej treść
 • czyta globalnie wyrazy: kurczaczki, baranek
 • kontynuuje rozpoczęty rytm
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, bada kształty figur geometrycznych