Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne marzec

 1. Tajemnice świata
  – zapoznanie z obrazem graficznym litery W, w 
  – dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów
  – stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem
  – rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata
  – rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków
  – uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z korzystania z zasobów internetowych
  – rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia: sieć internetowa, wynalazca.
 2. Nadchodzi wiosna
  – rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: duma z pracy
  kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak ciekawość poznawcza, otwartość, chęć zadawania pytań, szacunek do pracy innych, radość z efektów własnej pracy
  – zapoznanie z obrazem graficznym litery C, c
  dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów
  – zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 8
  – doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach
 3. Wiosna tuż- tuż
  – zapoznanie ze znakiem minus, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania 
  – zapoznanie z obrazem graficznym litery J,j
  – rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej,
  – aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych
  – kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu
 4. Święta, święta, biją dzwony
  – poznanie figury geometrycznej- owalu
  – stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry
  – rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych
  – rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: tradycja
  kształtowanie postaw patriotycznych poprzez uświadomienie znaczenia tradycji dla świadomości narodowej – poznanie tradycji Dolnego Śląska
  – doskonalenie sprawności ruchowej
 5. Wielkanoc
  – utrwalenie informacji dotyczących Świąt Wielkanocnych
  – kształtowanie postaw prorodzinnych 
  – rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci
  – stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem
  – rozwijanie sprawności grafomotorycznej