Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na marzec.

Tematyka:

1. MALI ODKRYWCY (dziecko):

– integruje się z grupą podczas zabaw ruchowych

– wypowiada się na znane mu tematy

– nazywa zwierzęta żyjące w gospodarstwie wiejskim

– naśladuje odgłosy zwierząt

– ilustruje ruchem treść piosenki

– ćwiczy wyobraźnię podczas rysowania

2. TAJEMNICE ŚWIATA (dziecko):

– uważnie słucha czytanego utworu literackiego

– odpowiada na pytania dotyczące tekstu

– dzieli słowa na sylaby

– rozpoznaje kształty na obrazku

– przelicza elementy

– uczestniczy w zabawach ruchowych

– rozwija zdolności grafomotoryczne

3. NADCHODZI WIOSNA (dziecko):

– poznaje oznaki wiosny

– uważnie słucha opowiadania

– wie, jak należy się ubierać w zależności do pogody

–  przelicza w dostępnym zakresie

– szybko reaguje na sygnał

– ćwiczy syntezę i analizę wzrokową

4. WIOSNA TUŻ- TUŻ (dziecko):

– słucha opowiadania o trosce względem zwierząt

– nazywa zwierzęta żyjące w lesie

– wystukuje podany rytm

– utrwala znaczenie pojęć wysoko, nisko

– ćwiczy szybkość podczas zabaw ruchowych

– wyszukuje różnice między obrazkami

– rozwija umiejętności manualne

5. WIELKANOC (dziecko):

– z uwagą słucha opowiadania

poznaje tradycję śmigusa-dyngusa

– rozpoznaje zwierzę po odgłosach

– układa obrazki według kolejności zdarzeń

– odróżnia prawdę od fałszu

– bierze aktywny udział w zabawach ruchowych

– rozwija kreatywność podczas wykonywania pracy plastycznej