Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne LUTY

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty

Tydzień 1, temat tygodnia: Siły przyrody (dziecko):

 • uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego i ilustracji

 • reaguje na sygnały dźwiękowe i wzrokowe podczas zabaw przy piosence

 • czyta globalnie wyraz globus

 • wymienia odnawialne i nieodnawialne źródła energii

 • opowiada jak należy dbać o przyrodę

 • operuje pojęciami skały, minerały

 • wymienia podstawowe informacje na temat soli (miejsce wydobycia w Polsce, sposoby jej produkcji)

 • przelicza, operuje na zbiorach

 • bierze czynny udział w eksperymentach przyrodniczych

 • rozwiązuje zagadki przy pomocy różnych zmysłów

 

Tydzień 2, temat tygodnia: Cztery żywioły (dziecko):

 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych

 • wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją

 • dokonuje oceny postępowania na podstawie obserwowanej sytuacji

 • wymienia żywioły

 • wymienia właściwości powietrza

 • opowiada jak należy zachowywać się podczas pożaru

 • wymienia numery alarmowe

 • rozróżnia głoski s, z w nagłosie

 • rozwiązuje zagadki tematyczne

 • przeważa samodzielnie przedmioty, zabawki

 • prawidłowo posługuje się pojęciami lekki/ciężki

 • uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych – wykonuje demonstrowane ćwiczenia i ruchy w tańcu

 

Tydzień 3, temat tygodnia: Wielka wyprawa (dziecko):

 • dokonuje oceny postępowania na podstawie obserwowanej sytuacji

 • zna obraz graficzny litery r (5 latek)

 • rozwiązuje zagadki tematyczne

 • wymienia środki lokomocji

 • zna obraz graficzny cyfry 7 (5 latek)

 • przelicza w zakresie 7

 • posługuje się liczebnikami porządkowymi

 • rozwija wyobraźnię i fantazję przy tworzeniu prac plastycznych

 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

 • uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych

 • nazywa kierunki w przestrzeni

 

Tydzień 4, temat tygodnia: Nasze podróże (dziecko):

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat tekstu literackiego

 • zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie

 • wyjaśnia pojęcia: szacunek, tolerancja

 • wymienia kilka roślin oraz zwierząt egzotycznych

 • zna obraz graficzny litery g (5 latek)

 • rozwiązuje zagadki tematyczne

 • przelicza elementy w zbiorach i porównuje liczebność

 • prawidłowo koduje i dekoduje

 • śpiewa piosenkę

 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych

 • wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją