Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na luty

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc luty

1. WIELKA WYPRAWA (dziecko):

– rozróżnia i nazywa pojazdy powietrzne

– kształtuje postawę akceptacji siebie i swoich emocji

– rozwija umiejętności budowania wypowiedzi z użyciem przymiotników

– rozwija zdolności matematyczne podczas zabaw z kodowaniem

– doskonali umiejętności zapamiętywania

– rozwija zamiłowanie do śpiewu i zabaw rytmicznych

 – rozwija umiejętność posługiwania się różnymi technikami plastycznymi

2. NASZE PODRÓŻE (dziecko):

– poznaje zawód fryzjera oraz przedmioty używane w trakcie pracy

– wzbogaca słownictwo o wyrazy związane z karnawałem

– uważnie słucha poleceń i stosuje się do nich

– nazywa dekoracje karnawałowe i odróżnia ich kształt

– rozwija  wyobraźnię przestrzenną

– dostrzega zmiany charakteru muzyki

– rozwija kreatywność podczas wykonywania pracy plastycznej

 3. SIŁY PRZYRODY (dziecko):

– rozumie pojęcie czyste powietrze

– poszerza słownik czynny o słowa: zawierucha, wicher, zefirek

– odnajduje  w otoczeniu kształtu koła

– doskonali spostrzegawczość

– rozwija doświadczenia sensoryczne

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i muzycznych

– poznaje kolejność działań technicznych podczas sadzenia roślin do ziemi i wody

4. CZTERY ŻYWIOŁY (dziecko):

– rozumie znaczenie wody dla życia na Ziemi

– rozumie potrzeby racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach

– wdraża się do uważnego słuchania utworu literackiego

– rozwija umiejętność klasyfikowania i segregowania przedmiotów

– zapoznaje się  z instrumentem muzycznym – harfa

– dostrzega podobieństwo między dźwiękami instrumentów a odgłosami natury

– rozwija umiejętności manualne