Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne styczeń 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2021

1. TEMAT TYGODNIA: PŁYNIE CZAS.

Dziecko:

– słucha z uwagą wiersza i odpowiada na pytania N.;

– próbuje nazwać odczuwane emocje;

– podejmuje próby samodzielnego ubierania i zdejmowania odzieży wierzchniej;

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych;

– śpiewa i rysuje wybraną ręką półkola, zaczynając od lewej strony;

– wybiera rysunki/zdjęcia czynności wykonywanych rano, w południe, wieczór, noc;

– wspólnie z dziećmi układa historyjki obrazkowe przedstawiające pory dnia i typowe dla nich czynności;

– nawiązuje relacje rówieśnicze podczas zabaw swobodnych w ogrodzie przedszkolnym;

– segreguje ilustracje zwierząt na te, które są bardziej aktywne w dzień i te, które są bardziej aktywne w nocy;

– wypowiada się na temat cech charakteryzujących każdą z pór roku;

– obserwuje przyrodę.

2. TEMAT TYGODNIA: SPORT TO ZDROWIE.

Dziecko:

– naśladuje ruchem, gestem ubieranie zimowych ubrań; dyscypliny sportowe;

– segreguje ilustracje odzieży zimowej i letniej, przygląda się zimowym ubiorom ludzi, wypowiada swoje spostrzeżenia;

– śpiewa piosenkę, rytmicznie się do niej poruszając;

– wypowiada się na temat sportów zimowych i ich wpływu na zdrowie;

– wykonuje ćwiczenia motoryki narządów mowy;

wycina obrazki wzdłuż linii;

tworzy zbiory o określonej liczbie elementów;

– bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, przestrzega zasad podczas zabaw i gier ruchowych.

3. TEMAT TYGODNIA: MŁODSI I STARSI.

Dziecko:

słucha z uwagą opowiadania i odpowiada na pytania N.;

– obserwuje zachowania ludzi starszych, wypowiada się na temat swoich spostrzeżeń;

– rytmicznie uderza w woreczki, jednocześnie śpiewając piosenkę;

– wypowiada się na temat wskazanego symbolu;

– rytmicznie wodzi palcem po wzorze, jednocześnie śpiewając piosenkę;

– tworzy i sprawdza liczebność zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary;

– otacza pętlą po dwa serca i rysuje serca po śladach;

porównuje i opisuje wygląd zaprezentowanych przez N. kalendarzy;

– przestrzega reguł zabawy;

– bawi się w ogrodzie przedszkolnym na wyznaczonym przez N. terenie.

4. TEMAT TYGODNIA: DBAM O ZDROWIE.

Dziecko:

– słucha z uwagą opowiadania i odpowiada na pytania N.;

– wypowiada się na temat zdrowia i choroby;

– wie, czym zajmuje się lekarz, weterynarz, farmaceuta;

– rysuje wzór palcem na tacce z kaszą oraz kredką na karcie pracy;

– reaguje na przerwę w muzyce; improwizuje piosenkę ruchem;

wypowiada się na temat tego, jak dbać o higienę;

– dzieli na sylaby nazwy przedmiotów służących do zachowania czystości;

– wskazuje części ciała;

bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy, przestrzega zasad zabaw i gier ruchowych;

– odszukuje 5 różnic na identycznych z pozoru obrazkach;

tworzy piramidę zdrowego odżywiania.