Styczniowe zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne dla grupy III na miesiąc styczeń

Tydzień 1, temat tygodnia: Płynie czas (dziecko):

 • odgaduje nazwy czynności ilustrowanych za pomocą ruchu

 • opowiada o tradycjach noworocznych

 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z instrukcją

 • rozwija pamięć słuchową

 • wyjaśnia pojęcia: opiekuńczość, szacunek

 • wymienia nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia

 • przelicza w zakresie 1-7

Tydzień 2, temat tygodnia: Młodsi i starsi (dziecko):

 • rozwija  poczucie szacunku w stosunku do osób starszych, kształtuje poczucie odpowiedzialności za swoje czyny oraz jest uwrażliwiane na konieczność niesienia pomocy osobo starszym 
 • rozwija umiejętności porządkowania, dobierania w pary, przeliczania w sytuacjach życiowych
 • czyta globalne wyraz but, poznaje głoskę B, b (dzieci 5-letnie)
 • kształtuje poczucie rytmu, rozwija umiejętności wokalne, wyraża radość z uczestnictwa w zabawach twórczych
 • rozwija swą  sprawność ogólną; kształtuje właściwą postawę ciała
 • kształtuje umiejętności współdziałania w grupie i wyrażania radości poprzez taniec
 • poznaje zjawiska przyrodnicze (fizyczne), obserwuje i omawia je
 • wyraża radość z możliwości robienia niespodzianek dla najbliższych

Tydzień 3, temat tygodnia: Zimowe zabawy (dziecko):

 • rozumie, że sprawność fizyczna jest podstawą zdrowia w życiu człowieka, poznaje nowe pojęcia dotyczące dyscyplin sportowych
 • kształtuje właściwą postawę swojego ciała, rozwija ogólną sprawność fizyczną oraz umiejętność zdrowej rywalizacji
 • poznaje i rozumie pojęcia związane z dyscyplinami sportów zimowych
 • utrwala umiejętność łączenia w pary, klasyfikowania
 • czyta globalne wyraz nos -(dzieci 5-letnie)

Tydzień 4, temat tygodnia: Dbam o zdrowie (dziecko):

 • poznaje symbole igrzysk olimpijskich
 • rozwija sprawność fizyczną w trakcie zabaw i ćwiczeń
 • poznaje pożądane cechy charakteru do uprawiania sportu, rozwija zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportowymi
 • poznaje głoskę S, s, czyta globalnie wyraz ser (dzieci 5-letnie)
 • poznaje symbole na metkach ubrań, doskonali umiejętności klasyfikowania i definiowania
 • poszerza wiedzę o rodzajach sportowego obuwia i amortyzowania uderzeń poprzez stosowanie różnych materiałów
 • rozpoznaje i śpiewa znane piosenki i melodie
 • poznaje właściwe nawyki żywieniowe i zasady zdrowego stylu życia
 • rozumie racjonalne sposoby odżywiania się i zdrowego stylu życia
 • rozwija umiejętności rozróżniania zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych