Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na październik

Założenia wychowawczo – dydaktyczne:

1.IDZIE JESIEN PRZEZ ŚWIAT (dziecko): 

– dostrzega zmiany w przyrodzie zachodzące jesienią

– odpowiada na pytania

– klasyfikuje elementy ze względu na porę roku

– zna podstawowe kolory

– ćwiczy pojęcie orientacji przestrzennej w stosunku do siebie

– wystukuje dźwięki za pomocą instrumentu

– bierze czynny udział w zabawach ruchowych

– rozwija sprawności manualne

2.JESIENNA PRZYRODA (dziecko):

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące w lesie

– potrafi wypowiedzieć się na temat wysłuchanego opowiadania

– określa położenie przedmiotów względem siebie

– klasyfikuje elementy ze względu na podaną cech

– uczy się słów piosenki na pamięć

– stara się aktywnie uczestniczyć w zabawach muzycznych

– rozwija sprawności manualne ; wykonuje prace plastyczne; rysuje kredkami , maluje farbami, korzysta z kleju

 3.KOSZYK PANI JESIENI (dziecko): 

– rozumie, dlaczego należy dbać o swoje zdrowie

– poznaje znaczenie określenia „ubierać się na cebulkę”

– poznaje warzywa za pomocą zmysłów (dotyku, węchu)

– tworzy zbiór według określonej cechy

– przelicza w dostępnym zakresie

– śpiewa piosenki i ilustruje je ruchem

– uczestniczy w zabawach ruchowych

4.SKARBY JESIENI (dziecko):
– uważnie słucha opowiadania, wierszy

– odpowiada na pytania

– zna nazwy warzyw takich jak: pomidor, ogórek, marchewka

– rozwiązuje zagadki

– wie, jak wygląda jabłoń, grusza i ich owoce

– ilustruje ruchem treść piosenki

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

– wykonuje prace plastyczną różnymi technikami