W bibliotece

Wprowadzanie dzieci w świat literatury rozpoczyna się od wczesnych lat. Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i promowanie czytelnictwa wśród dzieci.

We wtorek  5 listopada nasza grupa wybrała się do Biblioteki. Przedszkolaki zostały zapoznane ze zbiorami, zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelni, a także z tym jak mają postępować z książkami aby służyły one wielu czytelnikom. Spotkanie w bibliotece nie mogło obyć się bez głośnego czytania. Dzieci wysłuchały opowiadań pt. „Obowiązki mamy” i „Zabawki”. Spotkanie odbyło się w atmosferze pełnej radości.