Dzień Pieczonego Ziemniaka

W poniedziałek 30 września obchodziliśmy w grupie drugiej Święto Pieczonego Ziemniaka. Dzieci poznały wygląd warzywa oraz sposoby jego sadzenia i zbierania. Tego dnia wszystkie dzieci spróbowały pieczonych ziemniaczków podczas obiadu oraz miały możliwość odbijania ziemniaczanych pieczątek w farbie oraz każde dziecko wykonało własnoręcznie ziemniaczanego Minionka.