Gimnastyka

Dzieci w wieku przedszkolnym mają niewyczerpane pokłady energii, dlatego też uwielbiają się gimnastykować. Dziecko znajduje się w okresie, w którym zachodzą ważne procesy rozwojowe, dlatego zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne mają duże znaczenie. Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe w przedszkolu zaspokajają duże potrzeby ruchowe dziecka. Ruchy dziecka stają się bardziej skoordynowane, harmonijne, szybsze.