Spotkania z muzyką

Harmonogram audycji muzycznych w roku szkolnym 2018/2019
P 105
DATA GODZINA ILOŚĆ AUDYCJI TEMAT
26.09.2018 10.50 – 11.50 2 „Opowieść o małym Fryderyku Chopinie”
24.10.2018 10.50 – 11.50 2 Roztańczony buntownik”
21.11.2018 10.50 – 11.50 2 „Na polską nutę”
12.12.2018 10.50 – 11.50 2 „Zaczarowane święta”
16.01.2019 10.50 – 11.50 2 „Viva flamenco!”
20.02.2019 10.50 – 11.50 2 „W dziecięcym pokoju Stasia”
13.03.2019 10.50 – 11.50 2 „Stefek Burczymucha”
10.04.2019 10.50 – 11.50 2 „Baśniowe glissando”
15.05.2019 10.50 – 11.50 2 „Mruczkowe bajki”
12.06.2019 10.50 – 11.50 2 „Chatka na kurzej stopce”