Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego w Przedszkolu nr 105 „Szczepinek” we Wrocławiu


 1. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest rodzic/opiekun oraz osoby wskazane przez rodzica w upoważnieniu do odbioru dziecka, bez osób towarzyszących.
 2. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:30, po tej godzinie nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w danym dniu w przedszkolu.
 3. W godzinach od 8:30 do 14:30 przedszkole pozostaje zamknięte dla osób z zewnątrz. Kontakt telefoniczny z przedszkolem pod nr tel. 71 798 69 24 wew. 141 lub 103.
 4. Osoby z zewnątrz chcące wejść do przedszkola sygnalizują tą konieczność za pomocą dzwonka znajdującego się po prawej stronie drzwi wejściowych.
 5. Do przedszkola można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych tj. katar, kaszel, gorączka (powyżej 37°C).
 6. Wyznacza się „strefę bezpieczeństwa” poza którą, na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie pracownicy przedszkola i przyjęte do placówki dzieci. Strefą tą jest przedsionek i hol przedszkola.
 7. Rodzice dzieci, które uczęszczały do przedszkola w poprzednim roku szkolnym nie mogą wchodzić do szatni. Dziecko z holu odbiera pracownik przedszkola.
 8. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce (dotyczy dzieci nowoprzyjętych) rodzic/opiekun (za zgodą wicedyrektora przedszkola) może przebywać na terenie placówki
  z zachowaniem wszystkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk) – szatnia przedszkolna. Dotyczy to tylko osób zdrowych, nie przebywających na kwarantannie, jak również tych, które nie miały kontaktu z osobami chorymi, podejrzanymi o zachorowanie lub przebywającymi na kwarantannie/izolacji domowej.
 9. W „strefie bezpieczeństwa” odbywa się przyjęcie i wydanie dziecka do/z placówki.
 10. Pomiaru temperatury ciała dziecka dokonuje wyznaczony przez wicedyrektora pracownik termometrem bezdotykowym.
 11. Jeżeli zmierzona temperatura ciała dziecka przekracza 37°C lub dziecko wykazuje widoczne objawy chorobowe placówka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.
 12. Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic/ opiekun musi być zabezpieczony we własne środki ochrony osobistej (osłonę ust i nosa).
 13. Rodzic/opiekun wchodzący do „strefy bezpieczeństwa” ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz używania osłony ust i nosa.
 14. Dzieci nie dezynfekują rąk. Myją ręce wodą z mydłem po wejściu do sali przedszkolnej.
 15. Pracownicy uczestniczący w odbiorze i wydaniu dziecka do/z placówki zobowiązani są nosić środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki, przyłbicę).
 16. Dzieci do placówki nie mogą przynosić żadnych zabawek, pluszaków, picia, jedzenia.
 17. Do przedszkola nie wprowadza się hulajnóg, rowerów i innych środków transportu, należy pozostawić je przed wejściem do przedszkola przy stojakach z odpowiednim zabezpieczeniem.

 

Szczegółowa procedura przyjęcia dziecka do przedszkola

 

 1. Do placówki może wejść tylko rodzic/opiekun lub osoba upoważniona z dzieckiem bez osób towarzyszących.
 2. Pomiaru temperatury ciała dziecka dokonuje wyznaczony przez wicedyrektora pracownik termometrem bezdotykowym.
 3. Jeżeli dziecko nie wykazuje objawów chorobowych oraz nie ma temperatury powyżej 37°C zostaje przyjęte w danym dniu do przedszkola.
 4. Rodzic odbija kartę pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. Następnie rodzic z dzieckiem udaje się do jednej z trzech stref wyznaczonych w holu przedszkolnym, gdzie rozbiera swoje dziecko
  z odzieży wierzchniej z wyłączeniem obuwia. Dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców wynosi minimum 1,5 m.
 6. W „strefie bezpieczeństwa” może przebywać trzech rodziców i troje dzieci w jednym czasie.
 7. Wyznaczony pracownik odbiera dziecko z holu od rodzica
  i zaprowadza je do szatni w celu przebrania obuwia i pozostawienia odzieży wierzchniej, a następnie przekazuje nauczycielowi grupy.
 8. Rodzic po przekazaniu dziecka pracownikowi przedszkola niezwłocznie opuszcza teren placówki.
 9. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego
  w placówce (dotyczy dzieci nowoprzyjętych) rodzic/opiekun może wejść z dzieckiem do przedszkolnej szatni, w której pomaga rozebrać się dziecku i odprowadza je do grupy. Rodzic zobowiązany jest zachować wszelkie środki ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

 

 

Szczegółowa procedura podczas odbioru dziecka z przedszkola

 

 1. W celu odbioru dziecka z przedszkola rodzic/opiekun wchodząc do placówki jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz do używania osłony ust i nosa.
 2. Przy odbiorze dziecka z przedszkola rodzic/opiekun lub osoba upoważniona udaje się do wyznaczonej strefy, w której czeka na wydanie dziecka.
 3. Rodzic/opiekun lub osoba upoważniona podaje wyznaczonemu pracownikowi przedszkola imię i nazwisko dziecka, które odbiera.
 4. W przypadku braku pracownika w holu rodzic nie może samodzielnie wejść na teren szatni, może skorzystać z domofonu.
 5. Wyznaczony pracownik odbiera dziecko z grupy bądź przywołuje je domofonem. Następnie pomaga dziecku ubrać obuwie w szatni oraz przekazuje mu odzież wierzchnią.
 6. Pracownik przedszkola wyprowadza dziecko z szatni i przekazuje je rodzicowi/opiekunowi znajdującemu się w wyznaczonej strefie, w holu przedszkola.
 7. Rodzic po ubraniu dziecka jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia placówki.

 

 

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij