Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka w okresie stanu epidemii koronawirusa w Przedszkolu nr 105 „Szczepinek” we Wrocławiu


Procedura wchodzi w życie z dniem 6.05.2020 i będzie obowiązywać do odwołania stanów zagrożenia Koronawirusem (SARS-CoV-2) przez MZ i MEN oraz GIS.

 1. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie jeden rodzic/opiekun prawny.
 2. Dotychczasowe upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola tracą moc.
 3. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:30, po tej godzinie nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w danym dniu w przedszkolu.
 4. W godzinach od 8:30 do 14:30 przedszkole pozostaje zamknięte dla osób z zewnątrz. Kontakt telefoniczny z przedszkolem pod nr tel. 71 798 69 24 wew. 141 lub 103.
 5. Osoby z zewnątrz chcące wejść do przedszkola sygnalizują tą konieczność za pomocą dzwonka znajdującego się po prawej stronie drzwi wejściowych.
 6. O potrzebie przyprowadzenia dziecka należy poinformować dyrektora lub wicedyrektora placówki z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem najpóźniej do godziny 14.
 7. Jeżeli dziecko ukończyło 4 lata, rodzic musi mu zapewnić indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do/z placówki (maseczka, chusta).
 8. Do przedszkola można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych tj. katar, kaszel, gorączka (powyżej 37°C).
 9. Wyznacza się „strefę bezpieczeństwa” poza którą, na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie pracownicy przedszkola i przyjęte do placówki dzieci. Strefą tą jest przedsionek i hol przedszkola.
 10. W „strefie bezpieczeństwa” odbywa się przyjęcie i wydanie dziecka do/z placówki.
 11. Pomiaru temperatury ciała dziecka dokonuje wyznaczony przez wicedyrektora pracownik termometrem bezdotykowym.
 12. Jeżeli zmierzona temperatura ciała dziecka przekracza 37°C lub dziecko wykazuje widoczne objawy chorobowe placówka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.
 13. Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic/ opiekun prawny musi być zabezpieczony we własne środki ochrony osobistej (osłonę ust i nosa, rękawiczki).
 14. Rodzic/opiekun prawny wchodzący do „strefy bezpieczeństwa” ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz używania osłony ust i nosa.
 15. Dzieci nie dezynfekują rąk. Myją ręce wodą z mydłem po wejściu do sali przedszkolnej.
 16. Pracownicy uczestniczący w odbiorze i wydaniu dziecka do/z placówki zobowiązani są nosić środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki, przyłbicę).
 17. Dzieci do placówki nie mogą przynosić żadnych zabawek, pluszaków, picia, jedzenia.
 18. Do przedszkola nie wprowadza się wózków, hulajnóg, rowerów i innych środków transportu, należy pozostawić je przed wejściem do przedszkola przy stojakach z odpowiednim zabezpieczeniem.

Szczegółowa procedura przyjęcia dziecka do przedszkola

 1. Do placówki może wejść tylko rodzic/opiekun prawny z dzieckiem bez osób towarzyszących.
 2. Rodzic wchodzi do przedsionka z dzieckiem, gdzie dokonywany jest pomiar temperatury ciała dziecka przez wyznaczonego pracownika placówki.
 3. Jeżeli dziecko nie wykazuje objawów chorobowych oraz nie ma temperatury powyżej 37°C, rodzic zdejmuje dziecku osłonę ust i nosa. Maseczkę rodzic zabiera ze sobą.
 4. Maseczka dziecka nie zostaje na terenie placówki.
 5. Rodzic odbija kartę pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Następnie rodzic z dzieckiem udaje się do jednej z trzech stref wyznaczonych w holu przedszkolnym, gdzie rozbiera swoje dziecko
  z odzieży wierzchniej z wyłączeniem obuwia.
 7. W „strefie bezpieczeństwa” może przebywać trzech rodziców i troje dzieci w jednym czasie.
 8. Wyznaczony pracownik odbiera dziecko z holu od rodzica
  i zaprowadza je do szatni w celu przebrania obuwia i pozostawienia odzieży wierzchniej a następnie przekazuje nauczycielowi grupy.
 9. Rodzic po przekazaniu dziecka pracownikowi przedszkola niezwłocznie opuszcza teren placówki.

Szczegółowa procedura podczas odbioru dziecka z przedszkola

 1. W celu odbioru dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny wchodząc do placówki jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz do używania osłony ust i nosa.
 2. Przy odbiorze dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny udaje się do wyznaczonej strefy, w której czeka na wydanie dziecka.
 3. Rodzic podaje wyznaczonemu pracownikowi przedszkola imię
  i nazwisko dziecka, które odbiera.
 4. W przypadku braku pracownika w holu rodzic nie może samodzielnie wejść na teren szatni ani skorzystać z domofonu.
 5. Wyznaczony pracownik odbiera dziecko z grupy bądź przywołuje je domofonem. Następnie pomaga dziecku ubrać obuwie w szatni oraz przekazuje mu odzież wierzchnią.
 6. Pracownik przedszkola wyprowadza dziecko z szatni i przekazuje je rodzicowi/opiekunowi prawnemu znajdującemu się
  w wyznaczonej strefie, w holu przedszkola.

Rodzic po ubraniu dziecka jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia placówki.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij