Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
w Przedszkolu nr 105 „Szczepinek” we Wrocławiu


Procedura wchodzi w życie z dniem 6.05.2020 i będzie obowiązywać do odwołania stanów zagrożenia Koronawirusem (SARS-CoV-2) przez MZ i MEN oraz GIS.

 W wypadku występowania objawów chorobowych u dziecka – podwyższona temperatura, kaszel, katar, zaczerwienione i/ lub zaropiałe oczy, osłabienie
(niezależnie od etiologii).

 1. W przypadku, gdy podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy podejrzane objawy chorobowe takie jak: podwyższona temperatura, kaszel, katar, zaczerwienione i/ lub zaropiałe oczy, osłabienie (niezależnie od etiologii) niezwłocznie dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka. Jeżeli temperatura wyniesie 37⁰C i powyżej nauczyciel powiadamia wicedyrektora.
 2. Nauczyciel niezwłocznie kontaktuje się z rodzicem i powiadamia
  o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola przez rodzica lub opiekuna prawnego.

W przypadku nieodebrania dziecka w ciągu godziny zawiadomiona zostanie Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

 1. Dziecko zostanie odizolowane od reszty dzieci w osobnym pomieszczeniu (izolatka). W izolatorium dziecko przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika do momentu odebrania przez rodzica z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

Pomieszczeniem wydzielonym na izolatkę jest gabinet intendenta, wyposażony w leżak oraz odpowiednie środki ochrony osobistej
i dezynfekujące.

 1. Po opuszczeniu przez dziecko izolatki pomieszczenie zostaje dokładnie zdezynfekowane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Odkażeniu poddane zostają również wszystkie przedmioty z którymi dziecko miało kontakt, oraz sala w której przebywało.
 2. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor natychmiast wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci.

W wypadku występowania objawów chorobowych u pracownika –  podwyższona temperatura, kaszel, katar, zaczerwienione i/ lub zaropiałe oczy, osłabienie (niezależnie od etiologii)

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę.
 2. Pracownicy i obsługa zostają poinstruowani, że w przypadku występowania niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numery 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku występowania u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odizolowany.
 4. Przyjmowanie kolejnych grup dzieci zostanie wstrzymane.
 5. Dyrektor niezwłocznie powiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
  i stosuje się do jej zaleceń.
 6. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik zostaje dokładnie zdezynfekowany zgodnie z obowiązującymi procedurami
 7. Na tablicy ogłoszeń przy domofonie znajdują się niezbędne numery telefonów: infolinia NFZ, Kontakt do Oddziału Epidemiologii PSSE we Wrocławiu.

Ważne numery telefonów:

Infolinia

800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Kontakt do Oddziału Epidemiologii PSSE we Wrocławiu:

 • do godziny 15:00 Oddział Epidemiologii

tel. 693 900 908 lub 71 361 42 90 wew. 5

 • po godzinie 15:00 numer alarmowy Oddziału Epidemiologii:

tel.603 720 579

 • osoby dorosłe: Izba Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego ul.Koszarowa 5 we Wrocławiu (Oddział Chorób Zakaźnych) tel. 71 39 57 520
 • dzieci: Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM we Wrocławiu Chałubińskiego 2- 2a tel.71 770 31 51

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij