Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
w Przedszkolu nr 105 „Szczepinek” we Wrocławiu


 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zostaje bezzwłocznie, przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki, odizolowane w izolatorium – wyznaczonym pomieszczeniu.
 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 1,5 m odległości. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 3. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców.
 4. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w przedszkolu rodzica/opiekuna dziecka podejrzanego o zakażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
  i ewentualnie Policję. W razie pogarszającego się stanu zdrowia dziecka
  i braku możliwości kontaktu z rodzicem/opiekunem pracownik placówki niezwłocznie kontaktuje się z numerem alarmowym 112, jednocześnie informując dyspozytora o braku możliwości kontaktu
  z rodzicem/opiekunem dziecka.
 5. Dyrektor zawiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną tel. 71/361-42-90 wew. 5 (do godz. 15.00), po godz. 15.00 – nr alarmowy 603 720 579 w razie złego stanu dziecka dzwoni na 112.
 6. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali,
  a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta
  i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa, przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki.
 8. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę, utrata węchu/smaku, niepokojące zmiany skórne):
 • zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium
 • dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.
 1. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy: Powiatową Stację Epidemiologiczną oraz organ prowadzący.
 2. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób,
  z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 3. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 4. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników
  o potwierdzonym zarażeniu wirusem SARS-CoV-2 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

Ważne numery telefonów:

Infolinia

800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

Kontakt do Oddziału Epidemiologii PSSE we Wrocławiu:

 

 • do godziny 15:00 Oddział Epidemiologii tel. 693 900 908 lub 71 361 42 90 wew. 5
 • po godzinie 15:00 numer alarmowy Oddziału Epidemiologii: 603 720 579
 • osoby dorosłe Izba Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego Koszarowa 5 we Wrocławiu (Oddział Chorób Zakaźnych) tel. 71 39 57 520
 • dzieci Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM we Wrocławiu ul. Chałubińskiego 2- 2a tel. 71 770 31 51

 

 

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij