Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne maj

1.Łąka wiosną:

-rysowanie obiema rękami w powietrzu, 

-wykonanie pracy plastyczne metodą origami, 

-przeliczanie w zakresie czterech,

-taniec przy piosence, 

-budowanie z klocków wiosennej łąki, 

2. Wiosna na wsi:

-nazywanie zwierząt z wiejskiego podwórka, 

-wypowiadanie się na temat piosenki,

-wykonywanie masażyku na plecach kolegi, 

-poruszanie się przy dźwiękach instrumentów, 

-łączenie w pary elementów na obrazku, 

3. Rodzina trzyma się razem:

-dzielenie wyrazów na sylaby, 

-przeliczanie części ciała, stosowanie określeń ,,większy” i ,,mniejszy”, 

-rozpoznawanie przedmiotów należących do członków rodziny, 

-wyrażanie się w pozytywny sposób o rówieśnikach, 

-rozpoznawanie dźwięków z otoczenia, 

4. Moi rodzice: 

-ilustrowanie piosenki ruchem, 

-wymienianie członków rodziny, 

-przeliczanie w zakresie czterech, 

-wykonanie pracy plastycznej z różnych faktur, 

-odpowiadanie na pytania dotyczące wiersza,