Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne kwiecień

1.Znam różne zawody:

-nazywanie poszczególnych zawodów, 

-naśladowanie czynności, 

-ozdabianie rysunku, 

-umieszczenie przedmiotu względem siebie, 

-segregowanie przedmiotów według przeznaczenia. 

2. Wielkanoc:

-wymienianie oznak wiosny, 

-wskazywanie cech charakterystycznych dla Świąt Wielkanocnych, 

-ilustrowanie piosenki ruchem, 

-wyrażanie uczuć i emocji poprzez ruch, 

-stosowanie pojęć: nad, pod, za, obok.

3. Dbamy o Ziemię:

-wypowiadanie się na temat opowiadania, 

-kreślenie po śladzie i ozdabianie rysunku, 

-określanie właściwości wody, 

-wskazywanie źródeł zanieczyszczenia powietrza, 

-określanie, komu potrzebna jest woda.

4. Jestem Polakiem i Europejczykiem:

-podawanie nazwy swojej miejscowości, 

-układanie obrazków zgodnie z następstwem czasowym, 

-nazywanie stolicy Polski, 

-opisywanie wyglądu flagi oraz godła Polski, 

-wyrażanie uczuć własnych.