Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne luty

 1. Jesteśmy samodzielni w kuchni
  – korzystanie z własnych zmysłów,
  – prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem,
  – rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
  – wskazywanie i nazywanie przedmiotów wykorzystywanych w kuchni,
  – zapoznanie z zawodem kucharza, piekarza i cukiernika,
 2. Baśniowy świat
  – nabywanie koordynacji ruchowej,
  – inicjowanie wspólnych zabaw,
  – oglądanie książek, czasopism,
  – liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników porządkowych,
  – układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
 3. Świat przyrody w oczach dziecka- projekt edukacyjny
  – uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
  – poszerzanie wiedzy dzieci na temat ekologii,
  – poznanie zawodu ekologa, leśnika,
  – doskonalenie umiejętności orientacji w przestrzeni,
  – budowanie empatii w stosunku do zwierząt i roślin
 4. Chciałbym być matematykiem
  -uczestniczenie we wspólnych zabawach,
  – uważne słuchanie tekstów literackich,
  – używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki, ciężki, lekki
  – układanie rytmów z klocków, figur geometrycznych,
  – poznaje różne rodzaje wag i wie do czego służą.