Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne LISTOPAD

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

LISTOPAD

GRUPA 4

DZIECKO:

  1. „Mały patriota” (04.11-10.11.21r.)

-zna znak graficzny litery d, D

-próbuje czytać sylaby, wyrazy, układa schematy wyrazów, prawidłowo powtarza zgłoski

-zauważa różnice w wyglądzie domów

-precyzyjnie rysuje szlaczki  i litery

-zna symbole narodowe, opowiada treść legendy o Lechu, Czechu i Rusie ,

-zna treść hymnu, potrafi zachować właściwą postawę podczas śpiewania hymnu

-zauważa na państwowych budynkach symbole narodowe

-wypowiada skojarzenia

-potrafi samodzielnie wykonać grę planszowa

-dobrze przelicza, posługuje się określeniami długi, krótki, dłuższy, krótszy

-rozpoznaje litery i czyta sylaby i wyrazy

-jest sprawne manualnie, zachowuje wierność kolorystyki godła

-zna datę Narodowego Święta Niepodległości, wie kto to był Józef Piłsudski

 

  1. „W CO SIĘ BAWIĆ KIEDY PADA DESZCZ?” (data: 12.11-18.11.21r.)

-zna znak graficzny litery Yy, pisze literę y po śladzie

-dokonuje analizy słuchowo-wzrokowej wyrazu „domy”

-wycina precyzyjnie określone kształty, samodzielnie tworzy pracę

-bezpiecznie zachowuje się w czasie spaceru

-wyszukuje literę y w wyrazach, rysuje przedmioty , których nazwy zawierają głoskę y

-prawidłowo powtarza dźwięk

-wymienia spółgłoski i samogłoski

-śpiewa poznaną piosenkę, porusza się w rytm melodii

-zna znak graficzny cyfry 0

-przelicza liczebnikami głównymi, pisze cyfrę 0 po śladzie

– rozwija wyobraźnię muzyczną, doskonali umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych  

 -wymieni szczegóły jesiennej pogody, zauważa zmiany w przyrodzie

-mówi wiersz z pamięci przed kolegami

-układa rytmy z tworzywa przyrodniczego

 

  1. „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ” (data: 19.11- 25.11.21r.)

-zna historie powstania pluszowego misia, wymienia kilka znanych postaci (Jogi, Puchatek……)

-tańczy do granej muzyki, potrafi spacerować  w parach

-prawidłowo  powtarza dźwięki

-pisze literę L,l po śladzie, rysuje szlaczki po śladzie

-prawidłowo posługuje się ołówkiem

-przelicza elementy zbiorów, porównuje ilość poprzez umieszczenie między cyframi  znaków <,>,=

-stara się utrzymać równowagę

-wypowiada się nt. dzisiaj poznanego niedźwiedzia, jego wyglądu, zwyczajów

-rozpoznaje i nazywa litery

-bierze aktywny udział w zabawach ruchowych, zna zabawę „Satry niedźwiedź”

-lepi z plasteliny misia

-nazywa emocje, potrafi się relaksować

-wycina obrazki i układa je wg kolejności zdarzeń, tworzy opowiadanie do historyjki

 

  1. „DOMOWE ZWIERZĘTA” (data: 26.11-02.12.21r.)

-rozpoznaje głosy zwierząt

-liczy wyrazy w zdaniach, zna znak graficzny litery K,k

-prawidłowo czworakuje

-rozwiązuje zagadki, wypowiada się nt zwierząt

-rozpoznaje określone  litery

-kończy słowa na określoną sylabę

-wypowiada się dłuższymi zdaniami

-jest opiekuńcze wobec zwierząt

-ma poczucie rytmu, tworzy melodie na instrumentach

-zna i posługuje się znakami matematycznymi, prawidłowo przelicza

-liczy sylaby, układa zdania z podanymi wyrazami

-wycina precyzyjnie określone kształty, dba o estetykę pracy

-rysuje portret zwierzątka

-wie jak należy opiekować się zwierzętami

-nazywa różne gatunki żółwia, potrafi opowiedzieć o jego trybie życia