ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE

PAŹDZIERNIK, GRUPA 4

  1. JESIENNY LAS data: (06-12.10.2021r.):

DZIECKO:

-zna znak graficzny litery i, I

-dzieli wyrazy na głoski, wyróżnia w wyrazach głoski w nagłosie

 (6-latki), dzieli wyrazy na sylaby (5-latki)

-rozpoznaje poznaną literę

-ubiera właściwy strój na spacer

-układa wg podanego rytmu przedmioty (kasztany, żołędzie, patyczki)

-mówi wiersz z pamięci

-wymienia cechy jesieni, zauważa zamiany w przyrodzie

-pisze precyzyjnie po śladzie

-korzysta we właściwy sposób z zabawek i szanuje prawa innych

-stosuje określania położenia w przestrzeni 

-poprawnie przelicza przedmioty, klasyfikuje wg rodzaju

-odgaduje zagadki dotykowe

– rozwija cech motoryki: zwinność i szybkość oraz zmysłu równowagi 

-zna nazwy wykorzystywanych w czasie pracy gatunków liści, szuka jesiennych darów  

-rozwiązuje zagadkę obrazkową, wypowiada się w sposób logiczny na określony temat 

-zna gatunki drzew iglastych i liściastych

  1. DZIEŃ DOBRY PANIE LISTONOSZU data: (13-19.10.2021r.):

-dzieli wyrazy na sylaby

-zna znak graficzny litery e, E, wymienia słowa na głoskę „e”

-pisze literę po śladzie 

-rysuje kredkami pastelowymi na określony temat

-wykonuje ćwiczenia równoważne 

-doskonali umiejętności językowe ( wnioskuje i odgaduje, opowiada treść obrazków)

-zna definicję: adresat, nadawca

-śpiewa indywidualne znaną piosnkę

-buduje logiczne zdania 

-zna znak graficzny cyfry 4

-kształtuje umiejętność przeliczania, rozwija myślenie matematyczne  -prawidłowo posługuje się nietypowym przyborem (kartonowa paczka) zna swój adres domowy 

-zna litery i łączy z obrazkiem 

-posługuje się farbami plakatowymi, dba o estetykę pracy plastycznej 

-zauważa zmiany w przyrodzie 

-umie wypowiedzieć się nt pracy listonosza 

-wyszukuje odpowiednie obrazki (5-latki), rozpoznaje obrazki, których nazwy rozpoczynają się na daną głoskę (6-latki) , wyróżnia odpowiednią sylabę

-prawidłowo wypowiada dźwięki

-zna różnorodne sposoby przekazywania informacji  

3.       „CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ” data: (20-26.10.2021r.)

– doskonali umiejętność przeliczania

-zna znak graficzny litery t,T, rozpoznaję  literę T, t

-czyta sylaby (5-latek) , wyrazy(6-latek)

-dzieli na głoski wyrazy  o prostej budowie fonetycznej (6-latek)

-posługuje się farbami akwarelowymi, maluje na określony temat   -nazywa drzewa 

-nazywa zwierzęta, zna sposoby  przygotowania zwierząt do zimy 

-śpiewa piosenkę, ma poczucie rytmu

-zna miejsce zimowania niektórych zwierząt

-pisze precyzyjnie literę t, T 

-rysuje precyzyjnie szlaczki po śladzie

-precyzyjnie wycina

-przelicza sylaby w wyrazach (5-latki), przelicza głoski w wyrazach (6-latki)

– rysuje pastelami na określony temat 

-kreśli obiema rękami 

-zna i wymienia dni tygodnia

-wypowiada się pełnym zdaniem, opisuje słowami cechy charakterystyczne jeża

-określa  zjawiska pogodowe  -poprawnie powtarza zgłoski (6-latki)

  1. „ JESIENNA SZARUGA” data: (27.10-02.11.2021r.)

-zna symbole graficzne pogody

-zna znak graficzny litery m, M

-wymienia wyrazy z głoską M

-czyta sylaby (5-latek) i krótkie wyrazy (6-latek)

-wie jak powstaje kolor szary

-dba o estetykę pracy

-rozpoznaje zjawiska pogodowe

-precyzyjnie wycina i przykleja 

-wie czym różni się samogłoska od spółgłoski (6-latek)

-zna cyfry 

-rysuje wg polecenia słownego

-prawidłowo formuje wypowiedzi 

-zna znak graficzny cyfry 5

-przelicza liczebnikami porządkowymi w zakresie 5

-opisuje słowami listopadową pogodę , buduje wypowiedzi wielozdaniowe 

-rozpoznaje wizytówkę z imieniem 

-zna rolę deszczu dla życia 

-zauważa różnice w wyglądzie drzew  

-prawidłowo posługuje się przyborami do rysowania 

-posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem

Kategorie: Grupa 4

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij